• Generalforsamling 12. marts 2018

    Lokalforeningen inviterer til den årlige generalforsamling mandag d. 12. marts 2018, kl. 19.00 på Kulturværftet i Helsingør, rum M 1 på 2.sal. (trappe og elevator) Dagsorden er ifølge vedtægterne: Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering. Behandling af indkomne forslag. Valg af bestyrelse. Eventuelt. Ifølge §4 stk.3. Forslag fra medlemmerne skal, for […]

    Skrevet torsdag d. 15. februar 2018

  • Invitation til selvhjælpsgruppe

    Lokalforeningen i Helsingør ønsker at støtte behovet for som hjertepatient, at mødes med andre hjertepatienter på en afslappet og uforpligtende måde, og byder derfor velkommen i vores selvhjælpsgruppe. Henrik Norrild, som er medlem af lokalforeningens bestyrelse og selv hjertepatient, har taget initiativ til selvhjælpsgruppen, hvor vi mødes første tirsdag i hver måned  og taler om […]

    Skrevet søndag d. 4. januar 2015