<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 12. marts 2018

Skrevet torsdag d. 15. februar 2018

Lokalforeningen inviterer til den årlige generalforsamling mandag d. 12. marts 2018,
kl. 19.00 på Kulturværftet i Helsingør, rum M 1 på 2.sal. (trappe og elevator)

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Eventuelt.

Ifølge §4 stk.3.
Forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på generalforsamling indsendes til formanden senest:
den 5. marts 2018.

Forslag skal sendes til: Ebbe Petersen, Formand for Hjerteforeningen i Helsingør:
E-mail ebbe.petersen@hotmail.com

Efter generalforsamlingen er der foredrag: “Med Sisyfus ombord”
En fortælling om hjertepatientens forsøg på singlehanded jordomsejling.

Læs mere om foredraget HER