<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling og foredrag

Generalforsamling kl. 18.15
Dagsorden ifølge vedtægterne annonceres i Helsingør dagblad 3 uger før.

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Evt.
Forslag indsendes til formanden, senest tirsdag d. 25. 2. 2020 på mail:
ebbepetersen067@gmail.com

Bestyrelsen vil venligst opfordre til at man overvejer at tilbyde sin hjælp som bestyrelsesmedlem i Hjerteforeningen Helsingør.
Vi har brug for 2 bestyrelsesmedlemmer mere til dette vigtige forebyggende arbejde til gavn for hjertepatienter og deres pårørende.
Yderligere information fået ved henvendelse til Ebbe Petersen, tlf. 0046 703572997.

Det er gratis at deltage og alle er velkomne.

Efterfølgende kl. 19.15 er der foredrag med journalist og tidligere redaktionschef samt forfatter Karen Thisted om bestseller bogen:
“Det skal mærkes at vi lever”
– en interviewbog med Benny Andersen og Johannes Møllehave.

OBS OBS – generalforsamlingen og foredraget afholdes på Kulturværftet, lokaleM1 i Helsingør.

 

 

Praktiske oplysninger

Sted
Kulturværftet, lokale M1
3000 Helsingør
Datoer
Mandag 2. marts 2020 kl. 18:15 - 22:00
Kontaktperson
Ebbe Petersen
ebbepetersen067@gmail.com